2011-10-01_Ny kommunal leverandør af diabeteshjælpemidler

2011-10-01_Ny kommunal leverandør af diabeteshjælpemidler

Til praktiserende læger.

 

Skive Kommune har pr. 01.10.2011 indgået ny leverandøraftale med ReaMed på testmaterialer til diabetikere.

 

Nye brugere af testmaterialer vil modtage bevilling et par dage efter, at vi har modtaget beskeden fra jer om, at patienten er i tablet- eller injektionsbehandling.

 

Bemærk at der fremover er begrænsninger i testmaterialer – se evt. vedhæftede brev til borgerne.

 

Ved spørgsmål kontakt Myndighedsafdelingen Lykke Madsen på 99 15 60 41 eller Birgitte B. Pasfall på 99 15 64 27.

 

 

Med venlig hilsen

 

Myndighedsafdelingen