2015-01-04 PKO Hanne Væsel nyhedsbrev januar 2015

2015-01-04 PKO Hanne Væsel nyhedsbrev januar 2015

Kommunenyt jan 2015

1: E-kommunikation versus LÆ125 versus telefon kommunikation:
Det er mit indtryk at vores kommunikation med kommunen er på plads efter præciseringen som kan læses i Nyhedsbrevet fra Eva a 3. okt 2013.

Mht kommunikation i forbindelse med FMK hvor hjemmeplejen blev opkoblet landede vi den på aftalen skitseret i brevet fra Eva d 4/9 og mit brev d 3/9, som var ret enslydende med det PLO senere meldte ud.

2: Hjerterehabilitering fra sgh til kommune
Hjerterehabiliteringens fase 2 er overgået fra sygehuset til kommunen og vores patienter vil fra nu af få denne rehabilitering på sundhedscentret.

3: Akut psykiatripladser:
Kommunen har fået bevilliget 3 mill kr til oprettelse  af psykiatrisk socialt døgntilbud og opretter i slutningen af februar 2 akut psykiatripladser på Åge Nielsensvej. Det er ikke helt fastlagt hvorvidt henvisningerne til pladserne skal ske enstrenget fra egen læge, eller om det skal være via selvhenvendelser/ familiehenvendelser. Jeg forventer vi hører mere om bemanding/observationsforventninger mv i forb med dette tilbud. Der vil være tale om max 3 nætter.

Formålet er at reducere indlæggelser på psykiatrisk hospital

4: Anvendelse af lægeerklæringer.
Kommunen (Charlotte Svoldgård) har indsamlet vores kommentarer til unødvendige lægeerklæringer og de er under bearbejdning. På mødet mellem os og kommunen d 13/4, vil kommunen komme med deres konklusion på vores tilbagemeldinger.

5: status på opfølgende hjemmebesøg:
1 måned i efteråret: 17 henvisninger fra hospitalet (A-2 er ikke henvisere), manifesterede sig i 8 besøg +4 aktive fravalg fra borger +3 aktive fravalg fra fagpersoner +2 manglende respons fra el. Skive kommune har rettet henvendelse til A2 og medicinsk afd mhp at få det antal henvisninger der afspejler virkeligheden.

6: måling af CRP, INR og HGB i kommunen:
Kommunen har tænkt at det var et godt tilbud at måle ovennævnte v hjemmesygeplejerskerne, og vi er blevet enige om at det er en god ide at have kvalitetskontrollen i orden og måske starte med tilbud om CRP måling i en begrænset klynge feks på marienlyst.

Alle har vel bemærket at vi nu kan få kørende lab rundt i hele kommunen så der nu er ens behandling af alle borgere i kommunen. Det tog mange år……HUSK blot at skrive den rigtige ugedag i web-req, hvor laboranten kører i dette omr, ellers bliver de ikke taget.

7: Stofmisbrugeres krav på lægesamtale:
Skive kommune har via rusmiddelcentret givet tilbud om lægelig samtale til alle med behov for medicinsk behandling. Denne læge købes ind fra sociallægeinstitutionen i Århus.

Nu er der kommet nyt lovkrav om at alle stofmisbrugere incl unge hashmisbrugere også skal tilbydes lægesamtale. Skive kommune har spurgt om vi kan byde ind med noget og jeg forhandler i øjeblikket, så I hører nærmere på mødet til 13. april.

HUSK AT BYDE IND MED EMNER i GERNE VIL HAVE PÅ MØDET D 13. APRIL

Mvh Hanne