2014-04-28_Oversigt over aktiviteter i Sundhedscenter Skive

2014-04-28_Oversigt over aktiviteter i Sundhedscenter Skive

emne forløb Henvisningsform
KOL Hold og individuel Regionale Inklusion kriterier
EvTEHjerte/kar Hold og individuel Regionale inklusions kriterier
Diabetes Hold og Individuel Regionale Inklusion kriterier
Lænde/Ryg Hold og åben cafe tilbud Regionale Inklusion kriterier
Osteoporose Hold og Individuel Korrespondance relevante oplysninger.Dexta værdi evt. andre diagnoser m.m.
parkinson Hold og Individuel Korrespondance relevante oplysningerStadie andre diagnoser
Kræft rehabilitering Hold og Individuel Korrespondance relevante oplysninger.Stadie andre diagnoser

 

KRAM

Emne Forløb Kan henvise
Kost Børn, Unge og Voksne Kostvejledning/Vægttab/vægtstop Hold og Individuel v diætist eller sundhedskonsulent Korrespondance relevante opl.BMI m.m. Evt. diagnose

Åbent tilbud

Åben vejning. Kost cafe Hold Åbent tilbud
Ryge stop Hold og Individuel Åbent tilbud

 

Alle KR- tilbud indeholder tilbud om motion og alkohol vejledning

 

TRÆNING servicelovens 86

Emne Forløb Kan henvise
  • 86 stk 1 genoptræning
Bevilliges efter individuel konkret vurdering i hjem eller træningscenter Møllegården Fortrinsvis ældre borgere som aktivt kan medvirke.Genoptræning ved terapeut efter akut midlertidig sygdom der   ikke kræver hospitalsindlæggelse
  • 86 stk 2 vedligeholdende træning
Hold eller gruppe på træningscenter Fortrinsvis ældreborgere som aktiv kan medvirke og som IKKE kan benytte andre kommunale eller private motionstilbudForhindre funktionstab og/eller bevare funktionsniveau

 

HJERNESKADEKOORDINATOR

emne forløb Kan henvise
Hjerneskadekoordinator Individuel samtale.Koordinering af indsats mellem sektorer eks. ved udskrivelse

Pårørende samtale m.m.

Evt, Korrespondance meddelelse.Åbent tilbud
Hjerne cafe Pårørende og den hjerneskade ramte gruppe i Sundhedscenteret Evt. Korrespondance meddelelse.Åbent Tilbud
Børne og Unge cafe Gruppe og evt. individuel Evt. Korrespondance meddelelse.Åbent tilbud

 

Forebyggende hjemmebesøg + 75 årige og/eller enker/enkemænd

emne forløb Kan henvise
Forebyggende, sundhedsfremmende besøgFokus på ensomhed X 1 årligt + 75 Åbent tilbud. Der udsendes brev med tilbud til borgerEnker, enkemænd besøg. Borger kontaktes efter ca. 4 uger m.h.p. samtale om det fremadrettet alene liv.

Pr. 1.5.14 kan særligt sårbare borger og borgere i livskrise fra +65 henvises til en forebyggende og sundhedsfremmende samtale

Evt. korrespondance meddelelse. Åbent tilbud.

 

 

 

Rehabilitering fokus på selvhjulpenhed og medinddragelse.

emne Indsats Kan henvise
Tværfaglig rehabilitering af borgere med komplekse behov, flere diagnoser, +64 år i eget hjem afklaring af den samlede situation, KRAM screening, fokus på hverdagsrehabilitering og helbredsbetinget ensomhed. Korrespondance meddelelse med relevante oplysninger, diagnoser m.m.Borgeren, pårørende og sundhedspersonale kan henvende sig.
+64 år Helbredsmæssig betydning1.enlige borgere, der bor alene.

  1. borgere der har mistet nærstående ved dødsfald/skilsmisse.
  2. borgere i overgangen fra arbejdsliv til pensionist tilværelse.

 

en sundhedsfremmende og forebyggende indsats m.h.p. tidlig opsporing og tidlig indsats                                                                                                                                                      fokus på og opspore ensomhed og helbred. Tilbud om dialog om livet og handlemuligheder ogsundhedssamtale KRAM. Borgere i aldersgruppen 65-74 år som selv henvender sig eller henvises af eks. praktiserende læge på korrespondance meddelelse med relevante oplysninger
Velfærdsteknologisk Laboratorium. Alle borgere med fysiske og/eller kognitive funktionsnedsættelser og/eller kronisk sygdom Borgeren ved anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger kan opnå bedre livskvalitet og større selvhjulpenhed og selvstændighed i dagligdagen. Voksne borgere som selv henvender sig.