2015-06-11 PKO Hanne Væsel nyhedsbrev juni 2015

KOMMUNE- NYT Efterår 2015

1: Akut psykiatripladser:
Er nu etableret og i gang på åge nielsens vej. Det er et ikke visiteret tilbud til alle borgere der føler behov. Mulighed i optil 3 døgn.

2: stofmisbrugeres krav på lægesamtaler
Samarbejde afvist af almen praksis

3: socialenhedens korr breve
Vi har en aftale om kommunikation med kommunens hjemmepleje. Hvis vi skal korrespondere med socialafdelingen skal vi forhandle det. Lars Kristiansen er helt indforstået og vi arbejder fortsat med kun en indgang til kommunen og etablerer altså ikke en ny lokationskommunikationsvej. (vi har i øjeblikket 3 veje: a<. hjemmeplejen, b:sundhedsplejen, C: Sundhedscentret.

4: hjemmeplejen har podepinde:
På centre og i hjemmesgpl tasker er der for fremtiden e-swaps

5: Call-centret:
Kører nu på hverdage 8-16.

6: der er i hjemmeplejen indfoørt
TOBS (Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom).

Jeg har fra lægeside foreslået en model som viborg kommune kører med UL af aorta og UL af halskar , bt, bs og lfu som helbredsundersøgelse af 70 +.

Desværre bruger viborg vistnok skive kommune som kontrol reference kommune i deres forsøgsperiode, så det bliver ikke de næste år. .

7: implementerigsaftalen med oprydning i FMK.
Vi aftaler i skive kommune at vi rydder op på request som aftalt fra start. Dvs hjemmeplejen spørger og meddeler de divergenser som er i FMK hvorefter lægen gennemgår hele medicinarket og afstemmer (ydelse 4200). Hjemmeplejen har ikkemulighed for at sende medicinskemaet men kan se divergenserne og præsenterer lægen for divergenserne. Det har fungeret fra starten (hvor vi blev nødt til at løse problemet på forkant da vi var med i 1. runde af fmk implementeringen), så vi fortsætter denne praksis.
8:Håndtering af håndkøbslægemidler og naturlægemidler i FMK.
Der er kommet ny vejledning fra sundhedsstyrelsen og den bruger vi i skive komune,

Lægen SKAL indberette lægemiddelordinationer, recepter og udleverede lægemidler i FMK.

Lægen KAN indberette andre relevante oplysninger om brug af ernæringspræparater, kosttilskud og håndkøbslægemidler.

Det betyder at vitaminer og mineralpræparater osv ikke skal indberettes på FMK, og lægen kan således afvise plejehjemmets anmodning.
9: vi er af regionen blevet påbudt at udarbejde en model for samarbejdet mellem kommuner og praksislæger før henvisning til børne ungdomspsykiatrien.

Vi er enige om at model 1 er den rigtige for os, men er uenige om i hvor stor udstrækning almen praksis kan trække på PPR ressourcer i forb med BU psyk henvisninger, og kan ikke udarbejde en konkret model før vi har clearet med region Midt BU psyk hvor meget de forventer fra PPR før en henvisning accepteres fra egen læge. Vi vil i Skive skaffe overblik over vores henvisningsmønster. Hvem er det der har stået for henvisningerne ? Trine arbejder på sagen

10: kørende lab i hele kommunen fungerer nu . dejligt