Møder 2021DatomødetypeEmneHvor
Mandag den 11.1.2021 Kl. 16.30-18.30Klyngemøde  Antibiotikaforbrug i vores praksis. Vi får data på de enkelte praksis fra regionen.Virtuelt møde. Vejledning følger senere i separat mail
Mandag den 1.2.2021 Kl. 17.00-19.00Møde i SSFL-regi  Nyt indenfor audiologien ved. overlæge Christian Thorup, audiologisk klinik, ØNH afd.Virtuelt møde Vejledning følger i separat mail
Mandag den 1.3.2021 Kl. 16.30-18.30Klyngemøde  Klyngemøde om benzodiazepiner. Oplæg ved psykiater Jacob Severinsen. Der vil være dataudtræk for de enkelte klinikker.Virtuelt
AFLYST PGA CORONA !
Mandag den 12.4.2021 Kl.16.30-18.30
Møde i  PLO-K-regiMøde med Skive kommune. SamarbejdsmødeSundhedshuset, vi vender tilbage med om det er festsalen eller vanlige møderum
Mandag den 3.5.2021 eller mandag den 10.5
Kl. 16-30 – kl. 19.30 + efterfølgende spisning
Klyngemøde  Klyngemøde om arbejdsglæde og trivsel.  (kiap-klyngepakke)  Strandtangrn
Mandag den 7.6.2021
kl 17.00

Møde i SSFL-regiApoplexi Mødet afholdes i samarbejde med PfeizerRosenhøj
Mandag den
30/8 kl 16.30-18.30
Møde i PLO-regi
(komunne honorer for fremmøde
Samarbejde med Skive kommune
Sundhedscenteret
Fredag den 24.9.Stor klyngemøde incl. personaleEmne: kroniske smerter. hvordan hjælper vi vores patienter bedst.
oplæg ved 2 sygeplejersker fra smerteklinikken i Silkeborg. afbud fra overlæge Randi Eltved.
Data udsendes til klinikkerne inden mødet: opfølgning på opioid-forbrug i forhold til mødet januar 2020 om emnet.

Efterfølgende middag.
Strandtangen
Fredag d. 29.10-lørdag d. 30.10Pinenhusmøde i PLO-K-regi , lørdag blandet SSFL og klyngeregiFredag: Krista Børsting: Skyld og skam
Lørdag: Dermatologi vedr. hudens tumorer med vægt på de “milde hudcancere” incl. dermatoskopi.
klyngen følger op med data om teledermatologi og kort gennemgang af det.

Pinenhus
Mandag den 8. november
(obs ikke første mandag i måneden)
Møde i PLO-K-regiPalliation ved Søren Ringgård
“De bedste tips og tricks i den palliative medicin”
Sundhedshuset
3.12SSFL PLO-K KLYNGEGeneralforsamlinger og julefrokost Foredrag: ”sort humur så englene synger” ved Henrik Oest.  Højslev kro