2013-01-20_Høringssvar vedr. akutpladser i Skive

2013-01-20_Høringssvar vedr. akutpladser i Skive

Skive d. 20. januar 2013

Høringssvar fra Skive Lægelaug vedr. ” Forslag til oprettelse af akutpladser i Skive kommune”

Kære kommune

Tak for at I giver os muligheden for at kommentere jeres forslag.

I forhold til at få praktiserende læger med i projektet, så er timingen ikke den bedste. Aktuelt peger alt i retning af, at Regionerne opsiger “Overenskomst om almen praksis”. Der hersker således stor usikkerhed om, hvad vores primære arbejdsopgaver skal være fremover. Vi kan desværre ikke indgå aftaler om nye arbejdsopgaver eller merarbejde, før der foreligger en ny overenskomst, og før vi får troværdige rammer for vores fremtidige arbejde.

Når alt dette falder på plads, så vil evt. aftaler om nye opgaver og merarbejde desuden skulle forhandles på plads med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) på sidelinjen i form af en §2 aftale, da det ikke bare handler om en lille lokal ordning. Der er snarere tale om principielle problemstillinger vedr. praktiserende lægers arbejdsforhold.

I skal dog ikke snydes for vores foreløbige kommentarer til projektet. Nedenstående kommentarer kan være relevante, hvis vores fremtidige overenskomst og arbejdsforhold kommer til at ligne de nuværende til forveksling.

Det er lidt overraskende for os, at Skive Kommune samlet forventer merudgifter på ordningen.

Det er fint, hvis akutpladser kan reducere antallet af indlæggelser og genindlæggelser. Det er ikke godt, hvis ordningen bare forstærker den nuværende udvikling, hvor man i stigende grad “flytter rundt med patienterne” frem for at tage ansvar for patienterne.

Det er fint, hvis der er et reelt indhold i tanker om et nært sundhedsvæsen. Hvis det er godt for patienterne. Det er ikke godt, hvis det bare handler om den fortsatte kamp om midler og opgaver mellem kommuner, regioner og stat (og praktiserende læger).
Det var ønskeligt, hvis det samlede sundhedsvæsen var mindre præget af interessekonflikter og kassetænkning.

Det er vores oplevelse, at patienter jævnligt bliver udskrevet fra sygehuset, “før de er klar til det”. Hvis akutpladserne kan være med til at bøde på dette forhold, så er det rigtigt fint. Hvis akutpladserne i stedet betyder, at sygehusene rykker deres grænse for udskrivelse tilsvarende, så bidrager akutpladerne til en negativ udvikling.

I skriver “at de ansatte sygeplejersker har særlige kliniske kompetencer og erfaringer i forhold til plejen af den akut dårlige patient “. Det samme skulle jo gerne være tilfældet for den læge, som skal agere bagstopper! Det er ikke alle læger i vores forening, som føler sig fagligt klædt på til at skulle agere “akutlæge”, hvor man skal varetage avanceret smertebehandling og væsketerapi mm.
Avanceret behandling hører hjemme på et rigtigt sygehus og ikke et “minisygehus”.

Hvis akutpladserne skulle blive en succes, så kan de praktiserende læger ikke være med! Her tænker vi på vores tidsforbrug. Vores nuværende arbejdsdag er meget fortravlet. De fleste af os har hver arbejdsdag et fyldt program med 4-6 patientkonsultationer i timen afbrudt af et sjældent sygebesøg. Det er de færreste klinikker, som vil kunne afsætte en besøgslæge til “Ustabile akut syge patienter med varierende og uforudsigelige behov” (frit citeret fra kommunens forslag). I vores nuværende virkelighed vil vi ikke kunne gå stuegang eller komme på hyppige akutte sygebesøg på akutpladserne.  Hvis akutsygeplejerskerne bliver så kvalificerede, at det meste af vores akutplads-arbejde kan løses pr. telefon i vores telefontid, så kunne projektet være mere realisabelt. En ny overenskomst kan selvfølgelig lave om på, hvad vi skal bruge vores tid på.

Vi kan tage ansvar for behandling og opfølgning på de akutplads-patienter, hvor vi selv har ordineret ophold og behandling. På tilsvarende vis er det et krav fra vores side, at sygehusafdelinger følger op på de akutplads-patienter, som de selv henviser og behandler på samme måde, som proceduren er i dag. På den måde får de også et incitament til ikke at udskrive patienterne for tidligt.

Vi finder det mest hensigtsmæssigt, at man ensretter henvisningsmåden, så den køres synkront med den måde. som det foregår på i Viborg. Dvs. at vi kontakter vagthavende visiterende sygeplejerske på Viborg sygehus, som så har overblik over akutpladserne i Skive. Når man kører som vagtlæge og måske bor i Horsens, har man ikke overblik over, at man i de enkelte distrikter måske har en lokal vagthavende sygeplejerske i Skive Kommune.

“Telemedicinsk kommunikation mellem akutplads og praktiserende læge” er ikke realistisk i nærmeste fremtid.

Akutpladserne er tænkt som et alternativ til sygehusindlæggelse. Der bør derfor ikke være egenbetaling for hverken transport eller ophold.

Vi støtter, at akutpladser i Skive bør samles under ét tag, da dette oplagt vil give både praktiske og faglige fordele.

 

Med venlig hilsen Skive Lægelaug

Anders Luckow (formand)                                                               Henrik Laursen

Charlotte Eithz                                                                                      Rasmus H. Krogh