2012-02-01_Vedr. Ældreservice – Skive Kommunes tilbud på området for sygepleje

2012-02-01_Vedr. Ældreservice – Skive Kommunes tilbud på området for sygepleje

Information til samarbejdspartnere.                                         Februar 2012

Vedr. Ældreservice – Skive Kommunes tilbud på området for sygepleje

 

I disse år gennemgår sundhedsvæsenet en rivende udvikling, eksempelvis kortere og mere specialiserede plejeforløb – en omlægning fra stationær til ambulant behandling, samt en øget forekomst af flere samtidige sygdomme. Dette stiller nye krav og forventninger til region, praksis og kommuner om fokus og opbygning af det nære sundhedsvæsen.

 

Sygeplejen i Skive kommunes Ældreservice er i disse måneder ved at afslutte et kompetence- og udviklingsforløb, der er rettet mod denne samfundsudvikling. Vi er således i stand til, at imødekomme disse nye forventninger/krav både i hjemmeplejen og på vore institutioner, men er også klar over at vi hele tiden må udvikle os i takt med ”nye toner”.

 

Nedenstående er retningsanvisende for hvilke kompetencer I med rette kan forvente vores medarbejdere er i stand til at imødegå. Oplever I andet, hører vi gerne om det konkrete problem eller ide til forbedring af opgaveløsningen.

Kontakt venligst driftsledelsen

Souschef Marianne Frost (mob. 20343002) eller Ældrechef Sonja Johnsen( mob. 20343001)

 

 

Funktioner /Opgaver
Medicin adm.

 • Pr. os – Suppositorier – Vagitorier
 • Injektioner -> subkutant, intramuskulært og intravenøst
 • Behandling v. anafylaktisk shock
 • Port a`cath
 • Spray og         øjendrypning
 • Medicinske plastre – > morfinbehandling, hormon behandling
 • CVK – medicin
 • Medicinpumper
 • Vejledning og observationer

 

Kateter /stomipleje

 • Kvindekateter -> skylning, skift eller seponering
 • RIK (ren intermitterende kateterisation)
 • Mandskateter – >skylning, skift eller seponering
 • Topkateter – >     skift-skylning eller seponering
 • Nefrostomi –>     skylning og hygiejne
 • Urostomi -> daglig hygiejne, plader m.v.
 • Stomi – >daglig hygiejne og skift af plader samt vejledning
 • Tracheastomi pleje
 • Vejledning og observationer

 

Sonde/pumper

 • Gastrostomisonde ( PEG) –> skylning, skiftning og forbind skiftninger samt indgift af ernæring.
 • CVK – pleje, sætte væske op, medicin via CVK samt skifte forbinding
 • Ventrikkelsonde – pleje og ernæring
 • Vejledning og observationer

 

 

Lungelidelser

 • Inhalationer
 • PEP- maske o.a.
 • Vejledning og observationer

 

Kredsløb

 • Anlæggelse af kompressionsforbinding
 • Kompressionsstrømpe § 98 – måltagning
 • Vejledning – forebyggende øvelser
 • Lymfedrænage
 • IV væske og diuretisk behandling efter ordination
 • Vejledning og observationer

 

Sårpleje

 • Opstart af sårbehandling samt varetagelse af hele sårbehandling – samt oprette handleplan
 • Kontakt til Sårklinik, Marselisborg og andre.
 • Vakuum behandling
 • Vejledning samt observationer

 

Undersøgelser

 • Måling af BT
 • Måling af temperatur
 • Måling af Blodsukker
 • Urin Stix
 • Vejledning og observationer

 

Peritonealdialyse

 • Klargøring af maskine
 • Til og frakobling
 • Forbindskift
 • Vejledning og observationer

 

Palliativ sygepleje/Terminal pleje

 • Tæt samarbejde med egen læge
 • Tæt samarbejde med Palliativt Team
 • Smertebehandling – smertepumper
 • Vejledning med pleje og omsorg til borgeren og deres pårørende
Demens

 • Demenskonsulent – koordinerende samarbejde
 • Samspil med Gerontopsykiatrisk afdeling
 • Demensressourcepersoner i alle områder – >samspil med borger, pårørende og øvrige medarbejdere om det bedst mulige tilbud
 • Selvhjælpsgrupper
 • Vejledning og observationer

 

 

 

Psykiatri

 • Medicinsk støtte
 • Struktur i hverdagen evt. social hjemmepleje
 • Vejledning og observationer

 

Misbrug

 • Medicinsk støtte
 • Struktur evt. social hjemmepleje
 • Vejledning og observationer