2016-11-07. Referat ekstraordinær GF SSFL

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Salling, Skive og Fjends Lægekredsforening mandag d. 7. november 2016

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Salling, Skive og Fjends Lægekredsforening mandag d. 7. november 2016

Sted: Mødelokalet på plan 3, Skive Sundhedscenter.

Forslag til vedtægter for SSFL (herunder indkomne forslag fra medlemmerne)
Evt.

 

  1. Valg af dirigent og referent

Birgitte Fjerbæk blev valg til dirigent, og Rasmus Krogh blev valgt til referent.

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og korrekt ifht. foreningens vedtægter

 

  1. Forslag til vedtægter for Salling, Skive og Fjends Lægekredsforening (SSFL)

Baggrund: Vi har en bestyrelse og to lokale lægeforeninger, som ikke hidtil har været klart og formelt adskilte. Bestyrelsen arbejder på at få formalia på plads, så foreningerne bliver tydeligt adskilte ifht. vedtægter og økonomi. Med dagens ekstraordinære generalforsamlinger forsøger vi at få lavet tidssvarende vedtægter for begge foreninger.

Salling, Skive og Fjends Lægekredsforening er den gamle 12-mandsforening, som blev stiftet i 1994. Det er den store og mere uformelle forening, som rummer praktiserende læger, speciallæger, pensionerede læger mm. SSFL var oprindeligt var målrettet ”læger, der er tilsluttet vagtlægeordningen”… samt ”praktiserende speciallæger og tidligere læger med tilknytning og interesse for området”.

Bestyrelsens forslag blev diskuteret. Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Generalforsamlingen vedtog Vedtægter for Salling, Skive og Fjends Lægekredsforening jf. separat dokument.

 

  1. Evt.

Ingen særlige emner.

 

 

Referent: Rasmus Krogh
Dato for referat: 13-11-2016