Velkommen til hjemmesiden for medlemmer af Skive Lægelaug, Skiveklyngen og Salling, Skive og Fjends Lægekredsforening.

  • Skive Lægelaug (PLO-K) repræsenterer de praktiserende læger i det kommunalt lægelige samarbejde.
  • Skiveklyngen er et professionelt fællesskab af praktiserende læger i Skive og Salling, der arbejder med kvalitet af behandlingen af patienter i vores optageområde.
  • Salling, Skive og Fjends Lægekredsforening (SSFL) er den gamle 12-mandsforening, som rummer praktiserende læger, speciallæger, pensionerede læger mm.