2014-09-17_Medicinafstemning i forbindelse med indførelse af FMK

2014-09-17_Medicinafstemning i forbindelse med indførelse af FMK

Til Pleje & omsorg og
Praktiserende læger i Skive

Den 17. september 2014

Medicinafstemning i forbindelse med indførelse af FMK
I forbindelse med mødet den 28/8 2014 mellem praktiserende læger i Skive og Skive kommune, blev man enige om at lave en særlig aftale om medicin afstemning i forbindelse med indførelse af FMK.

Det er som udgangspunkt alene et lægeligt ansvar at ordinere, ændre og seponere medicin.

Hvis medarbejdere i Skive Kommune har behov for at få gennemgået en borges medicin, f.eks. med henblik på at få ajourført egne journaler, anvendes LÆ 125 til at anmode lægen om denne gennemgang. Rettes der derimod henvendelse til lægen på borgerens vegne, kan dette ske via advis.

I forbindelse med indførelse af FMK har det imidlertid vist sig, at der er mange borgere der ikke har et entydigt og ajourført medicinkort.

Skive kommunes afdeling for Pleje og Omsorg vil gerne tilbyde et særligt tjek af medicinkortet hos de borgere i kommune hvor hjemmeplejen kommer for at hjælpe med medicindosering. Det gælder både i eget hjem og på plejecentre.

I de tilfælde hvor sygeplejersken er i tvivl om en ordination sendes en MedCom/advis meddelelse med ønske om en specifik stillingtagen til den ordination der ikke er entydig. Dette udløser ikke en LÆ 125.

Dvs. Der er ikke tale om en generel gennemgang af medicinkortet, men alene stillingtagen til de præparater sygeplejerske / SSA er usikre på.

Med venlig hilsen
Eva Henriksen
Sundhedschef