Aftaler i forhold til Skive kommune

2020: udvidelse at lokationsnumre til kommunen fra 3 til 5:

  • sundhedscentret
  • sundhedsplejen
  • hjemmeplejen
  • socialområdet/psykiatrien (bosteder primært) (søger først svar i egne rækker inden henvendelse til os, hos længst uddannede sundhedsfaglige person.)
  • rusmiddelcentret.