2013-08-01_Forløbsprogram for lænderygsmerter Sundhedscenter Skive

2013-08-01_Forløbsprogram for lænderygsmerter Sundhedscenter Skive

FORLØBSPROGRAM FOR LÆNDERYGSMERTER

SUNDHEDSCENTER SKIVE TILBYDER ET 10-UGERS FORLØB TIL BORGERE MED SMERTER OG GENER I LÆNDEN

 

 

Tilbuddet henvender sig til dig der :

  • – er over 18 år og har bopæl i Skive Kommune.
  • – periodevis eller konstant har smerter i lænden.
  • – oplever at det har indflydelse på dit aktivitetsniveau i hverdagen i forhold til             familie, arbejde eller fritid.
  • – er motiveret for at deltage aktivt i forløbet.
  • – for nyligt har fået lavet en ryg-undersøgelse på hospitalet.

Du kan henvises til forløbet igennem din egen læge, sagsbehandler eller hospital via MED-COM til Sundhedscenter Skive.

 

Henvisningen skal indeholde:

 

  • Rygdiagnose fra hospital.
  • Billeddiagnostiske svar(MR-scanning/Rgt.)
  • Kort sygehistorie, herunder oplysninger om komplikationer og andre væsentlige diagnoser samt relevante sociale parametre.
  • Information om tidligere forsøgt behandling.
  • Evt. medicinoplysninger.

Tid og sted :

Kultur Center Limfjord

Atlantis Motion

Skyttevej 12-14

7800 Skive

 

Opstart efterår 2013 :

Medio september.

 

Der er mulighed for parkering tæt på Atlantis Motion.

 

Forløb :

Der oprettes 2-3 hold om året med max. 12 deltagere pr. hold.

Forløbet strækker sig over 10 uger med træning og undervisning 2 gange/uge, hvor der indgår rygtræning, mental træning, mestring i forhold til smerter, arbejdsliv og fysisk aktivitet, som tager udgangspunkt i KRAM-faktorerne( Kost-Rygning-Alkohol-Motion).

Forløbet er baseret på en kognitiv tilgang og tager udgangspunkt i nyeste viden på rygområdet.

Forløbet varetages af ergo- og fysioterapeuter samt jobkonsulent og sagsbehandler.

 

Forud :

Du kaldes ind til en samtale og ryg-undersøgelse, hvor det vurderes om du skal tilbydes forløbet. Herefter fastlægges en plan for forløbet, evt. sammen med din sagsbehandler.

Der vil være tilbud om opfølgende samtaler 3 mdr. og ½ år efter forløbet.

Forløbskoordinator kontakter borgeren efter modtagelse af henvisningen.

 

Pris : Gratis

 

Transport : Du skal selv sørge for transport.

 

Udbyder :

Sundhedscenter Skive

Forløbskoordinatorer :

Fysioterapeut Mette Broberg

Sagsbehandler Carsten Hansen