Skiveklyngen

Skiveklyngen er et professionelt fællesskab af praktiserende læger i Skive og Salling, der arbejder med kvalitet af behandlingen af patienter i vores optageområde.

Vedtægter for skiveklyngen