2014-03-10_Ensomhed blandt ældre over 65 år, udkast

2014-03-10_Ensomhed blandt ældre over 65 år, udkast

 

Udkast til notat til Eva Henriksen til praksislægerne vedrørende indsats mod ensomhed blandt ældre

 

Ensomhed blandt ældre over 65 år

Hver fjerde ældre over 65 år i Skive Kommune føler ensomhed. Det samme tal ses på landsplan. Det viser en undersøgelse foretaget i 2012 af Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence og Viden.

Man kan opleve ensomhed:

  • Når man er uønsket alene
  • I samvær med andre.

I 2014 og 2015 sætter de forebyggende medarbejdere derfor fokus på ensomhed i samtalerne med borgerne.

Marselisborg– Center for Udvikling, Kompetence og Viden har udarbejdet et opmærksomhedsredskab: Ensomhed blandt ældre – Hvad skal du være opmærksom på? Og hvad kan du gøre?

Der er link til pjecen her: Opmærksomhedsredskabet

Den findes på hjemmesiden Aktivt ældreliv

Som praktiserende læge er du velkommen til at kontakte og/eller henvise borgerne til de forebyggende medarbejdere på tlf.: 99 15 73 10 mellem kl. 8 -9 eller på mail Gyrithe Glibstrup gygl@skivekommune.dk

Du kan læse mere i artiklen af Christine E. Swane bragt I Månedsskrift for almen praksis september 2013: Ensomhed i alderdommen – ældres ensomhed kan opspores – og lindres.