2014-06-04_Nyhedsbrev til praksis juni 2014

2014-06-04_Nyhedsbrev til praksis

Til praktiserende læger i Skive

Nyhedsbrev juni 2014

Ensomhed blandt ældre over 65 år
I 2014 og 2015 sætter de forebyggende medarbejdere fokus på ensomhed i samtalerne med borgerne.

Som praktiserende læge er du velkommen til at kontakte og/eller henvise borgerne til de forebyggende medarbejdere på tlf.: 99 15 73 10 mellem kl. 8 -9 eller på mail til Gyrithe Glibstrup gygl@skivekommune.dk
Hver fjerde ældre over 65 år i Skive Kommune føler ensomhed.
Marselisborg– Center for Udvikling, Kompetence og Viden har udarbejdet et opmærksomhedsredskab: Ensomhed blandt ældre – Hvad skal du være opmærksom på? Og hvad kan du gøre?
Der er link til pjecen her: Opmærksomhedsredskabet
Den findes på hjemmesiden Aktivt ældreliv

Du kan læse mere i artiklen af Christine E. Swane bragt I Månedsskrift for almen praksis september 2013: Ensomhed i alderdommen – ældres ensomhed kan opspores – og lindres.

Blodtransfusioner i Sundhedshuset
Lungeambulatoriet i Skive Sundhedshus tilbyder ambulant blodtransfusion efter gældende instruks.
Se bilag

Yngre demente
Omsorg og pleje udvider med trænings- og cafe tilbud til yngre med demens på Skovbakkehjemmet. Oplysninger om tid, sted og kontaktperson bliver udsendt til praksis i Skive kommune.

Pjece vedrørende akutpladser i Skive kommune, kan hentes på denne adresse:
http://www.skive.dk/borger/sundhed-og-sygdom/pleje-og-aeldreboliger/akutpladser-i-skive-kommune/

Referat fra fælles møde mellem Skive Lægelaug og repræsentanter fra Skive Kommune.

Se bilag.

Med venlig hilsen

Eva HenriksenSeniorkonsulent