2018

Møder:

  • Mandag den 15.1.2018: Møde vedr. vederlagsfri fysioterapi m.v. Der kommer fysioterapeuter fra både klinikker og fra kommunen. Foregår i sundhedshusets mødelokaler kl. 16.30 – 18.30
  • Mandag den 5.2.2018: Møde med Behandlingsstedet Tjele + alkoholambulatoriet. Foregår i sundhedshusets mødelokaler kl. 16.30 – 18.30
  • Fredag den 9.3- 10.3: Weekendseminar på Pinenhus. Fredag kl. 16.30- lørdag kl. ca. 13.00: Fredag undervisning med Dorte Møller om ” Nyt om AFLI og gode gamle EKG” og lørdag med Zoltan Kovacs, overlæge i psykiatri og overlæge på Ambulatorium for Liaisonpsykiatri i Aalborg, som skal undervise i stress og  krydsfeltet mellem stress og depression.
  • Mandag den 16.4 kl. 16.30 – 18.30: Møde med Skive kommune
  • Mandag den 7.5. kl. 17.00 -19.00 OBS tidspunkt. Holdes på Rosenhøj. foredragsholder: Anne Birgitte Langsted Pedersen, Medicinsk afdeling , Regionshospitalet Vest, Holstebro. Emne: 360 grader rundt om den ældre patient. Mulighed for efterfølgende middag.
  • Tur til Hamborg 21.9-23.9. afgang fra kvickleys parkeringsplads kl. 8.00 fredag den 21.9. Tilmelding nødvendig
  • Mandag den 1.10: Vedr. klynger. Hvordan gør vi? Valg af formand?
  • Tirsdag den 6.11 kl. 16.30: Møde om os selv + stiftende generalforsamling for skiveklyngen.
  • Fredag den 7.12 kl. 18.00. Generalforsamling. Restaurant Strandtangen. Foredrag ved Merete Just om læge Anton Rask.