2013-10-03_Nyhedsbrev til Praktiserende læger i Skive oktober 2013

2013-10-03_Nyhedsbrev til Praktiserende læger i Skive oktober 2013

Oktober 2013

Lænderyg forløbsprogram
Forløbsprogram for patienter med lænderygsmerter er færdig beskrevet og godkendt i kommuner og region.
Vi anbefaler at praksis sætter sig ind i deres del af aftalen og forhåbentligt snarest kommer i gang med at bruge STarT 9 skemaet. Holger Fischer og Arly Heide fra Viborg har deltaget i udarbejdelsen af programmet og kan kontaktes for yderligere oplysninger.
Skive kommune har allerede tilbud til borgere der er udredt og som har kroniske rygsmerter.
Der er ligeledes åbent tilbud om at deltage i RygCafé. Tilbuddet er et engangstilbud i to timer. Gentages hver 6. uge forskellige steder i kommunen. Se vedlagte fil.

Tilbuddene kan også findes på kommunens hjemmeside og Café arrangementerne annonceres desuden i lokalaviserne.

Tjetjenske flygtning kan give problemer
Der er flere læger der har oplevet problemer med nogle af de Tjetjenske flygtninge. Se vedlagte brev. Skivekommune tilbyder alle der ønsker det, mulighed for at deltage i et fælles møde med de væsentligste aktører fra kommunen.
Mødet afholdes den 11. november kl. 16 -17 i mødelokale 1, Skive Rådhus Torvegade 10.
På mødet deltaer Find Hald og Marianne Rohde fra Skive kommune.
Send mig venligst en mail hvis du er interesseret, så har jeg en ide om hvor mange vi bliver.
Send mail til evhe@skivekommune.dk

Fælles medicinkort
Er på vej. Kommunen begynder implementeringen i marts 2014.
Der vil blive arbejdet videre med samarbejdet hen over vinteren.

Nye akutpladser på Marienlyst
Der er den 1. oktober åbnede der akutpladser på Marienlyst. Pladserne er døgndækket med sygeplejerske.
Vagthavende sygeplejerske kan træffes hele døgnet alle ugens dage på 99155401

For yderligere information se dette link:
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/sundhedstilbud/region-midtjylland/kommuner/skive/akut-subakut/akutpladser/

Kræftrehabilitering
Som led i kræftplan 3 har Skive kommune udvidet deres tilbud til borgere der har eller har haft kræft.
Henvisning:
Træning kræver henvisning eller tilladelse til at indhente relevante oplysninger fra egen læge eller hospital, som beskriver diagnosen og evt. særlige hensyn. Borgeren kan selv henvende sig, hvis ovenstående er i orden.
Egen læge henviser via MED COM locations nummer 5790001381981

Omfang:
Borgeren kan være tilknyttet Sundhedscenteret i et ½ år fra henvisningstidspunktet.
Tilbuddet dækker undervisning og Energitræning i vand og på land.
For bedste effekt af træningen tilbydes borgeren træning 24 gange over 15 uger.
Anden undervisning og vejledning foregår 4-6 gange over et halvt år.

Som alle andre tilbud kan du finde yderligere information på kommunens hjemmeside og Sundhed.dk.

Telefonisk kontakt til praksis fra sagsbehandlere og ældreområdet:
HJEMMEPLEJENS HENVENDELSER:

Henvendelser fra og til kommunens hjemmepleje når der handles på patientens vegne (som patientens forlængede arm). Ydelsen er da svarende til 0105 eller 0102.

Læ 125 bruges til hjemmeplejen når henvendelsen tager udgangspunkt i kommunens behov, dvs. i forbindelse med flytninger til plejehjem, medicinopdateringer til registreringsbrug, anmodning om blebevillinger,

SOCIAL OG ARBEJDSMARKEDESFORVALTNINGENS HENVENDELSER:
Telefon kan bruges til enkle socialmedicinske afklaringer.
Enkel er IKKE:
1: en forespørgsel hvor der spørges om både kort resume og lægelig vurdering.
2: indhold i en enkelt konsultation

Både 1 og 2 kræver en læ 125

Støttestrømper
Bestilling foretages via MedCom meddelelse eller giv´ borgeren skemaet i hånden. FAXEN ER NEDLAGT!
Husk at oplyse:
Ben (hø/ve) eller begge ben
Strømpelængde
Kompressionsklasse
Diagnose

Mobil laborant
Det oplyses fra regionen at det endelig er besluttet at udvide den kørende laborant til hele Skive Kommune. Vi forventer ordningen starter 1/1 2014. Men i vil høre nærmere.

Med venlig hilsen

Eva HenriksenSundhedschef