2016-11-22 PKO Hanne Væsel nyhedsbrev november 2016

2016-11-22 PKO Hanne Væsel nyhedsbrev november 2016

 

Kommunenyt november 2016

1: Ny aftale omkring alkoholbehandlingen er i hus. Det vigtigste kommer her:
A: Vi anmodes om medicinordination fra rusmiddelcentret eller vi laver medicinordination og anmoder rusmiddelcentret om at varetage den øvrige fremadrettede behandling.

B: Vi ordinerer medicinen i FMK uden at lave recepten (gør det evt tidsbegrænset).

C: Herefter udleverer rusmiddelcentret medicinen efter ordinatioonen (gratis).

D: Ovennævnte gælder både afrusningsmedicin og antabus. Mht trangdæmpende medicin (campral, selincro mv) indgår det i rusmiddelcentrets rådgivning og el vil også her være rådgivende læge.

2: Rådgivning fra borgerservice omkring lægevalg
Borgere der flytter mere end 15 km væk, må ikke beholde os som læger hvis vi har lukket for tilgang. Hvis borgeren er gået på borger.dk fik de alligevel muligheden og vi kan derfor have patienter som bor i ålborg, århus, københavn osv. Det har ikke kunnet rettes kommunalt men er nu rettet centralt i regionen.

Det har været uheldigt da vi jo har brug for ledige patientpladser hos os læger i skive, og hvis vi opdager patienter som har beholdt os uretmæssigt som læger kan vi rette henvendelse til regionen som vil kontakte patienten og undskylde deres fejl og bede dem finde en ny læge.

3: Sårbare gravide.
Regionen og kommunerne har aftalt øget indsats og fået nogle satspuljemidler. I skive sidder jordemødre , kommunen og fam beh til månedlige møder og hvor henvisninger fra praksis gennemgås og de udsatte gravide visiteres til kommunens og regionens tilbud målrettet den enkelte.  Mange praksis i Skive har haft besøg af sundhedsplejen.

4: Arbejdsfordeling omkring urinundersøgelser- kommunen/almen praksis
Vi har en udfordring sammen omkring håndtering af uriner som skal til almen praksis til nærmere undersøgelser. Hjemmeplejen kan tilbyde at hjælpe med at tage urinen fra men levering til lægen vil de ikke medvirke til at varetage.

5: FMK udfordringer:
Jan er superbruger på kommunen i forhold til FMK og fungerer også for den private udbyder ”Limfjorden”. Vi henviser således til ham hvis de i kommunen af tekniske årsager sender et korr brev i stedet for en FMK medicinbestilling.

6: Korrespondance udfordringer i øvrigt:
-Vi opererer fortsat med vores 3 indgange til kommunen:

A: sundhedsplejen  (vi vil forsøge at få underretninger til børne fam afd ind over her)

B: sundhedscentret  (vi skal blot sende korr brev, hvis vi tænker kommunen har et tilbud til vores patient,  så kalder de ind og fortæller om deres tilbud til den enkelte borger)

C: hjemmeplejen  (beskeder til myndighedsafd skal ind under her med overskrift )

-Vi opererer IKKE med korrespondancer med bosteder(socialafd), skoler mv. Hvis bosteder mv vil kommunikere med lægen må pædagogerne omkring en af hjemmeplejens sygeplejersker.

– Mit indtryk er at kvaliteten af korrespondancen med kommunen er steget og at ovenstående er medvirkende til dette.

7: Flygtninge helbredsattest/us.
Kolleger har oplevet at de har sat tid af til den indledende flygtningesattest og patienten er udeblevet.  Attesten er ikke en pligtattest og vores eneste sanktions mulighed er at vi siger vi ikke vil lave attesten.

Kommunen vil bestræbe sig på at tolken følger patienten så udeblivelserne reduceres, men vil ikke betale for ikke udført arbejde.

8: Kommunen vil begynde at tilbyde Vederlagsfri fys på plejecentrene.
Der er jo fortsat frit valg for borgeren men kommunen forventer at antallet af undtagelsesredegørelser vil falde og at der kan reduceres i en stor kommunal udgift

9: Kommunen laver ny opdeling af hjemmeplejen.
Hjemmeplejen deles i udekørende afdeling og plejecenter afdeling (som kommer til at bestå af 4 områder inkluderende hver 2-5 plejecentre) .

10: Plejehjemslæger.
Vi arbejder med en løsning på den aftale der er indgået i praksisplanudvalget, om at vores plejehjem skal have en fast plejehjemslæge. Umiddelbart kan vi i vores område ikke løfte opgaven som den er skitseret, men behandles i KLU her i december hvor vi SKAL finde en løsning , så har i forslag så meld endelig ind til Birgitte som sidder med til KLU mødet.