2015-05-07 Høringssvar til spareplan

[sendt på mail til Region Midtjylland]

Region Midtjylland har netop offentliggjort en plan for at finde besparelser for 699 mio. kr. frem til 2019.

Almen praksis i Skive bliver, som andre dele af sundhedsvæsenet, ramt af spareplanen. Det vil medføre en ringere service for borgerne på egnen.

Vi finder det især bekymrende, hvis man vælger at skære ned på den velfungerende akutklinik i Skive, som bl.a. i samarbejde med lægevagten dagligt håndterer skader, knoglebrud samt andre hyppige akutte sygdomstilstande til alles tilfredshed. En nedskæring af akutklinikken vil være en særdeles mærkbar forringelse for borgerne i Skive.

Med sygeplejersken i akutklinikken kan man dagligt håndtere en del patienter lokalt i Skive, som uden sygeplejersken skal sendes til skadestuen i Viborg. Sygeplejersken er også til stede i lægevagten, når lægevagten er sendt på sygebesøg. Her kan hun opstarte undersøgelse og behandling samt observere patienter i lægens fravær.

Hvis man fjerner akutklinik og mulighed for røntgenundersøgelse i Skive, vil mange borgere i stedet skulle sendes til Viborg. Næste trin i denne udvikling kan blive, at lægevagten i Skive mister så meget patientgrundlag, at lægevagtens tilstedeværelse i Skive kommer i spil.

Sygehusambulatorier kan i dag bestille blodprøver, som patienterne kan få taget ved deres egen læge. Hvis denne mulighed spares væk, vil patienterne i stedet skulle have taget disse blodprøver på sygehuslaboratoriet. Det vil være en væsentlig serviceforringelse for mange patienter på Skive-egnen, og det vil især ramme de patienter, som i forvejen har langt til sygehusambulatoriet.

Der er tale om en meget omfattende spareplan. Baggrunden for besparelserne er, at man har for store udgifter til dyr hospitalsmedicin og til dyre hospitalsbyggerier. Derfor skærer man nu ned over en bred kam, hvilket umiddelbart medfører centraliseringer, mindre god sundhedsservice for borgerne samt færre medarbejdere i sundhedsvæsenet.

Det kan være vanskeligt at gennemskue, om spareplanen er et udtryk for god prioritering af Region Midtjyllands samlede midler til sundhedsområdet.

Måske kan der stilles spørgsmålstegn ved det fornuftige i at bruge så mange penge på ekstrem dyr sygehusmedicin?

Måske kan der stilles spørgsmålstegn ved det fornuftige i at bruge så mange penge på dyrt hospitalsbyggeri, når man samtidig dårligt har råd til at borgerne rent faktisk benytter hospitalerne?

Måske er man godt i gang med at tilgodese centralisering, prestigebyggerier samt medicinalfirmaer på bekostning af almindelige patienter og almindelige ansatte i sundhedsvæsenet?

Måske er man godt i gang med at tilgodese de få på bekostning af de mange?

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Skive Lægelaug (praktiserende læger)
Rasmus Krogh, Henrik Laursen, Lisbeth Falkenberg og Birgitte Fjerbæk