2013-09-20_Tjetjenske flygtninge

2013-09-20_Tjetjenske flygtninge

Til praktiserende læger i Skive kommune

Jeg har i August fået en henvendelse fra Rasmus Krogh via Hanne Væsel.
Han beskriver den svære situation der af og til opstår omkring nogle af de Tjetjenske flygtninge og især visse af mændene.
Det er en meget fin beskrivelse som er genkendelig for de kommunale medarbejdere.

Først og fremmest; Vi er klar over at dette er en ny gruppe der giver os nogle udfordringer vi ikke har været udsat for før, og det gør dem lidt vanskelige at have med at gøre!

De fleste Tjetjenere kommer fra ringe og svære kår. Ringe eller ingen uddannelse og er oprindeligt bjergbønder.
Religiøst er de fleste tjetjener muslimer, men nogle af dem tilhører sandsynligvis en ekstrem radikal gruppe, hvor mændene er alt for dominerende i familierne.
Vi er derfor særligt opmærksomme på børn af disse familier. Der er mellem 12 og 15 familier i Skive, og nogle af dem er bl.a. på grund af ovenstående svære at integrere.

Der er enkelte mænd der er ekstremt hidsige, dominerende og enerådige. De vil ikke deltage i kvindejob også selv om det bare er at rydde op efter sig selv.
Børnene fra disse familier kommer let i klemme mellem deres og vores kultur.

Når der er ting de ikke vil deltage i kommer de til praksis med diverse fysiske og psykiske symptomer, og det er svært at vide hvor reelle de er. De har tilsyneladende været gode til at fortælle hinanden hvad man skal gøre eller sige for at undgå at arbejde, men flere er reelt ramt af PTSD.

Rasmus Krog udtaler at han er bange for at de vil komme til at cykle rundt mellem kommune, forskellige praktiserende læger og vores lokale psykiatri. At vi nok skal få en masse PTSD-diagnoser, men at det ikke kommer til at gavne nogen.
Vi deler denne bekymring.

Vi har på denne baggrund holdt et møde i Skive kommune og enige om følgende:
Uanset hvor svært det er for denne gruppe at forstå danske forhold, er de nødt til at acceptere de love og regler der er i det danske samfund. De er nødt til at arbejde med adfærdsændring hvis de skal trives her.
De skal lære sproget og arbejde for at få penge, og kan ikke frasige sig job der indeholder oprydning eller rengøring.
Vi tager selvfølgelig skånehensyn hvis det er nødvendigt og forlanger ikke noget urimeligt.
Der stilles samme krav som til danske ledige.

Vil man have rettigheder er der pligter!

Vi er klar over at vi er oppe mod en helt særlig gruppe, og ønsket om at alle er med til at fastholde dem i at deltage i arbejde, skole m.m., er lettere sagt en gjort.

Når de kommer til deres sagsbehandler giver de samtykke til at vi må hente oplysninger fra egen læge.

Vi vil gerne opfordre til at I kontakter os og vi får mest mulig dialog om denne gruppe. Vi er nødt til at snakke sammen for at løfte denne svære opgave.

Jeg vil på baggrund af de mange generaliseringer lige huske at sige at der er velfungerende familier imellem, så de skal som alle andre selvfølgelige behandles ud fra en individuel stillingtagen.

 

Venlig hilsen
Eva Henriksen
Sundhedschef